Els nostres bolets

Els nostres bolets

EIs bolets són una d’aquelles coses de qué, com moltes d’altres, tothom en sap alguna cosa.

De boletaires entesos, n’hi ha molts ¡ en trobem a cada poblé d’arreu de Catalunya, pero el món dels bolets és tan ampli que hi ha moltes maneres d’entendre’l.

D’una banda, hi ha el boletaire que va al bosc, que sap diferenciar els bolets bons dels dolents, que sap on es troben les boleteres i el dia que han de florir, i que cull els bolets per a consum propi o per vendre’ls.

De l’altra, hi ha els especialistes, que reben el nom de micólegs, i que es dediquen a l’estudi deis bolets en laboratoris.

I amb tot aixó, encara ara és gairebé impossible de saber quin és el nombre exacte d’espécies que podem trobar a Catalunya.

El fet és que a Catalunya trobem bolets i boletaires de tots els estils i gustos. L’afició catalana pels bolets és ben coneguda, i és l’origen d’alguns plats célebres amb qué compta la nostra cuina, els rovellons a la llauna, les truites de bolets, la carn acompanyada de ceps o moixernons, el peix amb rossinyols, sense deixar de banda la preséncia de la tófona en molts dels nostres plats.

Descobrir tota la tradició boletaire del nostre país, saber quins són els bolets més sabrosos i aprendre una mica més d’aquest món apassionant és l’objectiu d’aquesta guia prác­tica amb la qual, de segur, us convertireu en bons aficionáts.

7€

 

 información Els   información nostres   información boletssubir